Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 415
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 58
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 39
4 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 134
5 10 Βιομηχανία τροφίμων 857
6 11 Ποτοποιία 40
7 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 52
8 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 81
9 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 9
10 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 138
11 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 41
12 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 226
13 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 5
14 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 73
15 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 37
16 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 234
17 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 31
18 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 577
19 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 20
20 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 47
21 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 132
22 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 32
23 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 32
24 31 Κατασκευή επίπλων 208
25 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 161
26 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 416
27 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 225
28 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 9
29 37 Επεξεργασία λυμάτων 13
30 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 137
31 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 8
32 41 Κατασκευές κτιρίων 563
33 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 270
34 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 1.748
35 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 2.059
36 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 7.485
37 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 13.588
38 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 421
39 50 Πλωτές μεταφορές 52
40 51 Αεροπορικές μεταφορές 6
41 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 390
42 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 107
43 55 Καταλύματα 1.375
44 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 4.593
45 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 98
46 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 76
47 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 56
48 61 Τηλεπικοινωνίες 118
49 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 325
50 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 145
51 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 37
52 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 132
53 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 494
54 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 434
55 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 323
56 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 383
57 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 548
58 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 47
59 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 239
60 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 280
61 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 17
62 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 453
63 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 21
64 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 230
65 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 61
66 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 262
67 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 387
68 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 16
69 85 Εκπαίδευση 610
70 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 205
71 87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 6
72 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 27
73 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 146
74 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 7
75 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 157
76 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 292
77 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 13
78 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 433
79 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 656
80 98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση 16
e-Επιμελητήριο 1.0.2.111
SGA